Práce na rekonstrukci trati v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí pokračují

Datum: 07. 6. 2022
Kategorie: Aktuality

Zajímá vás průběh stavby? Čtěte více.


V loňském roce jsme opravili 2 železniční mosty a v rámci oprav provedli sanaci nosné konstrukce a spodní stavby, postavili jsme nové římsy, nové přechodové zídky, nová izolace nosné konstrukce a osadili jsme mostní zábradlí. 

Pokračovali jsme rekonstrukcí železničního propustku, kdy stávající stav byl v technicky nevyhovujícím stavu, a proto jsme ho nahradili novým propustkem z železobetonových prefabrikovaných trub DN 1 400 mm. 

Dále  jsme kompletně zrekonstruovali železniční most pod kolejí č.1. Tato rekonstrukce zahrnovala kompletní demolici stávajícího železničního mostu a výstavbu nového mostu z prefabrikovaných železobetonových rámů s monolitickými křídly.

Následovala sanace zárubní zdi, která zahrnovala přezdění stávajícího kamenného zdiva včetně odvodnění rubu kamenného zdiva.

 V letošním roce jsme provedli celkovou rekonstrukci 2 železničních mostů pod kolejí č. 1, která zahrnovala kompletní demolici stávajících železničních mostů a výstavbu nových mostů. 

Jeden most je proveden z prefabrikovaných železobetonových rámů s monolitickými křídly a druhý je proveden jako železobetonový monolitický rám s monolitickými křídly. Dále byla v letošním roce provedena celková rekonstrukce železničního propustku pod kolejí č.1. V této chvíli usilovně pracujeme na výstavbě nového nástupiště u koleje č.1 v zastávce Brandýs nad Orlicí.

Na celkové rekonstrukci trati se podílíme společně s CH&T Pardubice, Stavební skupinaou EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha a.s. Stavba je realizována pro Správu železnic.

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD