Zahájení prací na mostě na Třídě 1. máje v Olomouci

Datum: 25. 5. 2020
Kategorie: Aktuality

Dne 20.5.2020 byla zahájena úprava tramvajové trati na mostě na Třídě 1. máje v Olomouci


Dne 20.5.2020 byly zahájeny práce na zakázce „Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok - Úprava tramvajové trati“. Ve sdružení s IDS Olomouc bude provedena celková rekonstrukce mostní konstrukce včetně provedení nového železničního spodku a svršku. Momentálně probíhá demontáž tramvajových kolejí v ose. Celková délka koleje je 2 x 83,5m, z toho bude v novém stavu 2 x 20,5 m pevné jízdní dráhy na mostní konstrukci. Termín zahájení prací 05/2020, ukončení 12/2020.