POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

OKV Břeclav - Rekonstrukce kolejiště ONV Břeclav

Typ: Dopravní stavby
Investor: ČD Cargo, a.s.
Termín stavby: 03/2021 - 04/2021

V rámci rekonstrukce kolejiště bylo provedeno snesení původních výhybek a stávajících kolejových polí na dřevěných pražcích, včetně odstranění původního kolejového lože.

 Po urovnání pláně železničního spodku, zřízení a zhutnění nového štěrkového lože proběhla montáž a vložení poměrových výhybek tvaru S49 na nových dřevěných pražcích a kolejových polí na betonových nebo nových dřevěných pražcích s kolejnicemi tvaru 49E1.

Dále pak proběhla výšková a směrová úprava výhybek a kolejí ASP a vytvoření oboustranných stezek v šířce 1 m ze štěrkodrtě frakce 8/16 mm.