gpk_02 gpk_02 POVOLEN DOWNLOAD
gpk_03 gpk_03 POVOLEN DOWNLOAD
gpk_04 gpk_04 POVOLEN DOWNLOAD

Oprava GPK koridorových tratí

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC, s.o. – OŘ Olomouc
Termín stavby: 2015

Úprava směrového a výškového uspořádání výhybek a staničních kolejí metodou přesnou ASPv na betonových pražcích