POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava kolejí a výhybek v dopravně D3 Hradec nad Moravicí

Typ: Dopravní stavby
Investor: Správa železnic, s.o. – OŘ Ostrava
Termín stavby: říjen 2020

Jednalo se o redukci kolejiště, opravu železničního svršku a nástupiště s tím souvisejícího zabezpečovacího zařízení a osvětlení. Další součástí opravy byly přístupové plochy v okolí nádražní budovy a nástupiště, které slouží pro pohyb cestujících a také vybourání nepotřebné nákladové rampy.

V tomto případě nešlo pouze o spolupráci se Správou železnic, s.o., ale financemi se podílelo i město Hradec nad Moravicí.