POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava kolejí č.1 až 6 včetně výhybek na vlečce Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Typ: Dopravní stavby
Investor: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Termín stavby: 2014

Oprava kolejí a výhybek výměnou stávajícího železničního svršku a spodku za použití nových, užitých nebo regenerovaných materiálů.