POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava trati v úseku Bojkovice – Slavičín

Typ: Dopravní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 2021

Hostětín – Slavičín

Kolej byla v úseku v 141,625 – 142,800 (1,175 km) a 142,885 – 143,370 (485 m) svařena do bezstykové koleje.

Pro zřízení bezstykové koleje byly použity stávající a vyzískané kolejnice, zdeformované konce kolejnic byly odřezány, stávající svěrkové komplety ŽS 3 včetně pryžové podložky byly vyměněny za nové komplety ŽS4 a nové pryžové podložky.

Uvedli jsme kolej do požadované polohy GPK pomocí ASP a byl doplněn štěrk do KL, v obloucích malých poloměrů bude zrealizována nadvýšení KL a KL bude upraveno do profilu.

SO 02 Pitín – Hostětín

Zde bylo vyměněno 600 ks dřevěných pražců a u ostatních pražců byla provedena oprava rozchodu koleje přebitím pražců. U výměny pražců, přebíjení pražců a výměn podkladnic byla provedena výměna PE podložek.

Ve vnějším pásu byly vyměněny a vloženy kolejnice S49 v délkách 75 metrů. Ve vnitřním pásu byly použity kolejnice vyzískané z vnějšího pásu a doplněny užitými kolejnicemi dodanými objednatelem.