Brod_02 Brod_02 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_03 Brod_03 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_04 Brod_04 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_05 Brod_05 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_06 Brod_06 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_07 Brod_07 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_08 Brod_08 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_09 Brod_09 POVOLEN DOWNLOAD
Brod_10 Brod_10 POVOLEN DOWNLOAD

Oprava traťového úseku Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC, s.o. – OŘ Olomouc
Termín stavby: 07/2019 – 11/2019

Železniční svršek

Ve všech úsecích bylo v rámci opravných prací kompletně strojně odtěženo kolejové lože. Po provedení sanačních prací na železničním spodku bylo zřízeno 5000 m3 kolejové lože z nového kameniva fr. 32,5/63. Nejprve byla zřízena základní homogenizovaná vrstva. Po úpravě GPK bylo kolejové lože upraveno do předepsaného tvaru a provedena jeho řízená konsolidace pomocí dynamické stabilizace.

Stávající kolejový rošt byl v celém úseku délky 2,6 km snesen a na úložišti demontován do součástí. Nový kolejový rošt sestává z betonových pražců typu B 91 S vystrojených upevněním Vossloh. V celém úseku jsou použity nové kolejnice tvaru S49, které byly svařeny do bezstykové koleje za pomoci stykového svařování s odtavením.

Polní přejezdy P7975 v km 116,859 a P7976 v km 118,850 a přejezd P7977 na místní komunikaci v km 118,932 byly před započetím opravných prací kompletně demontovány. Po provedení prací byly znovu zřízeny z prefabrikovaných betonových vnějších a vnitřních zádlažbových dílců.

Železniční spodek

Pro zlepšení vlastnosti podkladních vrstev byla v úseku dlouhém 1,8 km 15 cm vrstva štěrkodrti. Ve zbylých 800 metrech bylo odtěženo zemní těleso a místo něj zřízeny nové konstrukční vrstvy z kameniva 0/32 v tloušťce 75 cm a proloženy výztužnou geomříží v celkové ploše 11 200 m2.