POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava výhybek a přípojů v žst. Ostrava pravé nádraží

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC s.o. - OŘ Ostrava
Termín stavby: 09/2013 – 11/2013

SO 01ST  Oprava výhybek Ostrava  v.č.325, 326
SO 02 SSZT

Hlavním aspektem stavby bylo zřídit bezstykovou kolej na nových výhybkách pod svážným pahrbkem v železničním uzlu Ostrava hl.n. – pravé nádraží.