POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Přejezd Zlín Prštné

Typ: Dopravní stavby

SO 01:            Zpracování zjednodušené projektové dokumentace
SO 02:            Oprava přejezdu Zlín – Prštné km 8,673
SO 03:            Oprava prahové vpusti u přejezdu

Nevyhovující stav železničního přejezdu byl řešen zřízením nové podkladní vrstvy s geotextílií, novým štěrkovým ložem a kolejovým polem. Zhotovením odvodnění přejezdu příčným odvodňovacím žlabem a položením nové celopryžové přejezdové konstrukce Strail.