Hulin_02 Hulin_02 POVOLEN DOWNLOAD
Hulin_03 Hulin_03 POVOLEN DOWNLOAD
Hulin_04 Hulin_04 POVOLEN DOWNLOAD
Hulin_05 Hulin_05 POVOLEN DOWNLOAD
Hulin_06 Hulin_06 POVOLEN DOWNLOAD

Regenerace náměstí Míru v Hulíně

Typ: Dopravní stavby
Investor: Město Hulín
Termín stavby: 10/2014 – 05/2015

Regenerace náměstí Míru v Hulíně spočívala v demolici stávajícího povrchu, v provedení nového odvodnění ploch, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a nového vydláždění náměstí. Součástí regenerace byla dodávka a montáž dopravního značení, veřejného osvětlení, vodního prvku včetně světelných efektů dále pak naše společnost dodala mobiliář a provedla rekultivaci zelených ploch a výsadbu stromů a keřů.