POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace návsi obce Horní Lhota

Typ: Dopravní stavby
Investor: Obec Horní Lhota
Termín stavby: 2014

Revitalizace části návsi - úprava ploch, chodníků, terénní a sadové úpravy, osazení mobiliářem. Cílem bylo vytvořit atraktivní prostory ke krátkodobé rekreaci a setkávání obyvatel obce.

Stavba získala čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2014.