POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Terminal OIL Hořovice

Typ: Dopravní stavby
Investor: Terminal OIL Hořovice a.s.
Termín stavby: 5/2013 – 6/2013

Vzhledem k navýšení provozní kapacity vlečky a použití vagónů s větším nápravovým zatížením, došlo vlivem provozu k deformaci železničního spodku.

Tato deformace se projevila následně i na kolejovém svršku. Geometrická poloha koleje nevyhovovala ČSN a tudíž bylo rozhodnuto provést opravu – sanaci železničního spodku s vyztuženou separační geotextílií a následnou výměnou štěrkového lože.