POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti

Typ: Dopravní stavby
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Termín stavby: 10/2021

V rámci této stavby byla v celé délce řešeného úseku tj. 2 x 1939 m provedena úprava geometrické polohy koleje pro návrhovou rychlost 80 km/h ze stávající rychlosti 60 km/h.

Provedla se výměna ojetých kolejnic ve směrových obloucích o celkové délce cca 1250 m a otočení kolejnic v přímých úsecích včetně ojedinělé výměny poškozených upevňovadel. Kolej tramvajové tratě se svařila jako bezstyková.

Trolejový drát byl vyměněn pro obě koleje od děličů na stožáru 100/0 po děliče 63/01 - celkem cca 2 km dvojkolejné tratě tj. cca 4km trolejového drátu.

V souběhu trati s cyklostezkou mezi zastávkami Důl Jeremenko a kolonie Jeremenko byl zřízen nový železobetonový základový pás, na který bylo osazeno kompozitní zábradlí výšky 1,5 o celkové délce 540 m.