POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti

Typ: Dopravní stavby
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Termín stavby: 2021

Hlavním cílem stavby bylo pomocí navržených stavebních úprav zvýšit traťovou rychlost tramvajových vlaků na tramvajové trati  v úseku Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník na 80 km/h v obou směrech. Jedná se o dvoukolejnou tramvajovou trať bez mezilehlé tramvajové zastávky. Délka řešeného úseku je 1087 m.

Mezi těmito dvěma výše uvedenými úseky TT, kde byla provedena pouze směrová a výšková úprava koleje, byla v dalším úseku (v obloucích) provedena výměna stávajících ojetých kolejnic za nové a v přímých úsecích byly stávající kolejnice otočeny. Rovněž byla vyměněna poškozená upevňovadla a doplněno chybějící kolejové lože.

V místě přechodu tělesa tramvajového svršku a spodku na mostní konstrukci u mostu přes Lučinu, byly zřízeny přechodové oblasti v délce 12,0 m. V přechodové oblasti byla zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) a byly vloženy kolejové dilatační zařízení.

Úpravou trakčního vedení byla provedena výměna trolejového vedení, výložníků, převěsových lan, trolejových závěsů a byla provedena nová povrchová úprava sloupů trakčního vedení.