POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Úprava železniční vlečky a areálu DTVS

Typ: Dopravní stavby
Investor: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
Termín stavby: 08/2021 - 09/2021

Předmětem stavby byly stavební úpravy stávající železniční vlečky v souvislosti se stavbou nové lisovny v areálu výhybkárny.

Součástí stavby je vybudování železničního svršku a spodku přesunutých a nových vlečkových kolejí včetně napojení na stávající stav. Stavba řeší také vyvolané úpravy přejezdů na obslužných komunikacích, zbudování nové kanalizace pro předmětný úsek vlečky, včetně napojení, dále nezbytné úpravy vnitroareálových inženýrských sítí a také odstranění nepotřebných částí vlečkových kolejí.