Cervena_Voda_2 Cervena_Voda_2 POVOLEN DOWNLOAD
Cervena_Voda_3 Cervena_Voda_3 POVOLEN DOWNLOAD
Cervena_Voda_4 Cervena_Voda_4 POVOLEN DOWNLOAD
Cervena_Voda_5 Cervena_Voda_5 POVOLEN DOWNLOAD
Cervena_Voda_6 Cervena_Voda_6 POVOLEN DOWNLOAD
Cervena_Voda_7 Cervena_Voda_7 POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba nové železniční zastávky Červená Voda střed

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC, s.o. - Stavební správa východ
Termín stavby: 2015

V rámci výstavby nové železniční zastávky s názvem Červená Voda střed probíhaly práce na železničním spodku a svršku, dále byla provedena montáž nástupištních prefabrikátů, nástupištního prefabrikovaného přístřešku a osvětlení nástupiště.

nové železniční zastávky s názvem Červená Voda střed