Havirov_2 Havirov_2 POVOLEN DOWNLOAD
Havirov_3 Havirov_3 POVOLEN DOWNLOAD
Havirov_4 Havirov_4 POVOLEN DOWNLOAD
Havirov_5 Havirov_5 POVOLEN DOWNLOAD
Havirov_6 Havirov_6 POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba zastávky Havířov střed

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC, s.o. - Stavební správa východ
Termín stavby: 03/2017 – 02/2018

Součástí výstavby nové železniční zastávky s názvem „Havířov střed“ bylo zhotovení nástupiště, přístřešku pro cestující, mobiliáře, rozhlasu, informačního systému pro cestující a kamerového systému, nové přístupové cesty v bezbariérové úpravě a ocelového schodiště s osvětlením. V rámci výstavby zastávky byla provedena rovněž rekonstrukce železničního svršku a spodku.