POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Za Vodojemem, Olomouc

Typ: Dopravní stavby
Investor: Statutární město Olomouc
Termín stavby: 07/2013 – 10/2013

Oprava chodníků a zpevněných ploch z betonové dlažby.