sol_2 sol_2 POVOLEN DOWNLOAD
sol_3 sol_3 POVOLEN DOWNLOAD
sol_4 sol_4 POVOLEN DOWNLOAD
sol_5 sol_5 POVOLEN DOWNLOAD

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, úprava severního zhlaví žst. Solnice

Typ: Dopravní stavby
Investor: SŽDC, s.o. - Stavební správa východ
Termín stavby: 2015

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce železničního spodku, železničního svršku, osvětlení a úpravy zabezpečovacího zařízení severního zhlaví v žst. Solnice. Jednalo se o rekonstrukci stávajících objektů a provozních souborů v rámci stávající žst. Solnice a jejich uvedení do normového stavu.

Při rekonstrukci železničního spodku bylo zřízeno odvodnění v celé délce rekonstruovaného úseku trativodem z plastových trubek a pláň železničního spodku byla zlepšena zeminou vápennou. Stavební objekt dále obsahoval zřízení betonového zarážedla a stavební úpravy rampy pro manipulaci s materiálem z železničních vozů.

Rekonstrukce železničního svršku obsahovala snesení, regenerace a následné vložení 4 kusů jednoduchých výhybek + 1 výhybky křižovatkové, dále částečnou rekonstrukci třech staničních kolejí a propracování kolejí vlečky Škoda Auto Solnice. V jazykových částech výhybky byly osazeny zabezpečovací zámky a na staničních kolejích výkolejky pro ruční ovládání.

V rámci stavebního objektu „Rekonstrukce osvětlení“ byla demontována část stávajícího osvětlení a doplněna o dvě nové osvětlovací věže s výbojkovými reflektory instalovanými na plošinách osvětlovacích věží. Dotčené změny vyvolaly také výměny a náhrady rozvaděčů a ovládacích skříní.