Bystročice, prodloužení kanalizace za kostelem

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Obec Bystročice
Termín stavby: 08/2013 – 09/2013

Provedení hlavní kanalizační stoky SO 01 a kanalizačních přípojek SO 02 v intravilánu obce Bystročice.