Mostní stavby

V polovině roku 2018 vzniklo ve společnosti Hroší stavby Morava nové středisko mostních staveb, které doplnilo stávající základní pilíře produktového portfolia firmy.
 
Středisko ve svých počátcích soustředilo svou činnost především na drobné opravné práce mostních konstrukcí. Postupným vývojem, především vysokou kvalitou prováděných prací a získaným know-how, začalo postupně pronikat na drážní a mimodrážní trh realizací staveb silničních mostů pro jednotlivé oblastní ředitelství SŽDC, krajské správy silnic a ŘSD v oblasti Moravy.

Naše mostní středisko je schopno nabídnout komplexní spektrum služeb v rozsahu projektové přípravy, realizací staveb, záručním, ale i pozáručním servisem s profesionálním přístupem. Díky tomu se chce stát dlouhodobě spolehlivým obchodním partnerem pro správce státní silniční a železniční infrastruktury a také pro celou řadu soukromých investorů či stavebních firem. Našim zákazníkům nabízíme široké spektrum služeb od novostaveb mostů a inženýrských konstrukcí a staveb velkých investičních celků až po opravy a údržbu staveb dopravní infrastruktury.

Neustálým zlepšováním a rozšiřováním našich služeb si budujeme respektovanou pozici v oboru mostního stavitelství na českém trhu.

Tato pozice se jednoznačně definovala kladením důrazu na potřeby zákazníka, vysokou kvalitou práce, dodržováním principů a požadavků k zajištění kvality dle ISO 9001 a dodržováním zásad environmentální politiky ISO 14001 a ISO 18000, včetně specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kap. 19 TKP MD ČR.
 
Středisko mostních staveb spolupracuje s divizí mostních staveb ze sesterské společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která má oprávnění pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a mostů dle EN 1090-2 EXC4. Středisko mostních staveb je součástí komplexního pojetí prací společnosti Hroší stavby Morava a.s., kde při své činnosti spolupracuje s ostatními divizemi a v neposlední řadě s několika projekčními kancelářemi dopravních a inženýrských staveb. To vše s cílem poskytnout naším zákazníkům ucelené dodávky a komplexní služby.

V současné době se úspěšně rozvíjí a doplňuje své řady o nové zaměstnance.
 

 Provádíme:

  • rekonstrukce a opravy mostů na železničních tratích, silnicích I.,II.,III. třídy a místních komunikacích
  • modernizace nástupišť
  • opravy propustků
  • sanace železobetonových konstrukcí
  • rekonstrukce a opravy opěrných zdí (gabionových, kamenných i železobetonových)
    a obkladových zdí

Naše stavby

Rekonstrukce mostu v Opavě

Investor: Statutární město Opava

Opravený most respektuje stávající toky řeky Opavy i převáděnou komunikaci ul. Mostní včetně bezprostředně umístěných křižovatek před i za mostem. Více


1 2 3 4
Poslední