Mostní stavby

Mostní stavby jsou nejmladším produktem, který firma Hroší stavby Morava ve svém portfoliu nabízí.

Středisko mostních staveb vzniklo v roce 2018. Zaměřuje se především na trh dopravní infrastruktury SŽDC, krajů, měst a  obcí v oblasti Moravy. 

Stejně jako u ostatních produktů je naší prioritou maximální komplexnost nabízených služeb.

Naší předností je vysoce kvalifikovaná týmová práce techniků a inženýrů, jak po stránce odborné a profesní, tak i po stránce organizační, obchodní a komunikační.