Losiny_2 Losiny_2 POVOLEN DOWNLOAD
Losiny_3 Losiny_3 POVOLEN DOWNLOAD
Losiny_4 Losiny_4 POVOLEN DOWNLOAD

Most ev.č. 3697-1 Velké Losiny

Typ: Mostní stavby
Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Termín stavby: 06/2019 – 09/2019

Předmětem prací byla demolice stávajícího mostu z důvodu nevyhovujícího technického stavu a výstavba nového železobetonového rámového mostu přes vodní tok Losinka ve Velkých Losinách. Nejdříve bylo provedeno odstranění náletových křovin, přesazení a ořezání stávajících stromů. Dále byla vybudována provizorní objížďka včetně provizorního mostu mostové soupravy typu MS tvořená dvěma hlavními příhradovými nosníky s dolní mostovkou. Po uvedení provizorní objížďky do provozu byl zdemolován stávající most a vybudován nový železobetonový rámový most délky cca 11 m vyztužený betonářskou ocelí B500B. Po vybudování nového mostu byly provedeny izolace a zásypy přechodových oblastí, následně nová konstrukce vozovky včetně jednostranného dlážděného chodníku. Na závěr bylo osazeno nové zábradlí, úprava koryta vodního toku kamenným odlážděním, osazení nového dopravního značení. Po uvedení nového železobetonového rámového mostu do provozu byla odstraněna provizorní objížďka včetně provizorního mostu a byly provedeny terénní úpravy.