most_Cernovir_02 most_Cernovir_02 POVOLEN DOWNLOAD
most_Cernovir_03 most_Cernovir_03 POVOLEN DOWNLOAD
most_Cernovir_04 most_Cernovir_04 POVOLEN DOWNLOAD

Most přes Trusovický potok v Černovíře

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Statutární město Olomouc
Termín stavby: 07/2019

Předmětem prací byla sanace jednopólového ŽB mostu přes Trusovický potok. Po odtěžení naplavenin a sesunutých břehů byla provedena úprava nivelety dna potoka, provedeno odláždění břehů a dna lomovým kamenem do betonu. Spodní stavba a římsy mostu byly sanovány sanační maltou a opatřeny sjednocujícím barevným nátěrem. Zábradlí na mostě bylo opraveno, doplněno a byla provedena nová protikorozní ochrana. Byla provedena úprava plynulého napojení mostu na komunikaci před mostem.