POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
82 (Medium) 82 (Medium) POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Most v Litovli na silnici II/449

Typ: Mostní stavby
Investor: Olomoucký kraj
Oprava mostu z roku 1946 musela být provedena z důvodu špatného stavebního stavu a celkové rekonstrukce silnice II/449. Most byl kompletně zrekonstruován a doplněn o cyklostezku. 
 
Divize D12 nejdříve provedla demolici původního mostu. Nosná konstrukce byla podélně rozřezána na samostatné „nosníky“ , které byly následně sneseny mimo koryto mostu a odvezli k demolici. Z důvodu nemožnosti provedení srážky hladiny náhonu, musela být provedena demolice stávajících opěr i kompletní založení nového mostu v uzavřených štětovnicových jímkách.
 
Nový most je hlubině založen na mikropilotách. Pod každou opěrou je navrženo 18 ks mikropilot délky 12 m. Celková délka mostu je 30 m s délkou přemostění 20 m. Spodní stavba je tvořena masivními opěrami, na které navazují rovnoběžná křídla. Nosná konstrukce je navržena z prefabrikovaných nosníků MK-T s kombinovaným předpětím, které jsou následně zmonolitněny spřaženou deskou a příčníky do rámové konstrukce.
 
Podívejte se na fotodokumentaci, jak naši mosťáci zvládli montáž 8 nosníků za pomoci autojeřábu o maximální nosnosti 500t .
 
Stavba je realizována pro Olomoucký kraj.