propustky_Vsetin_02 propustky_Vsetin_02 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_03 propustky_Vsetin_03 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_04 propustky_Vsetin_04 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_05 propustky_Vsetin_05 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_06 propustky_Vsetin_06 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_07 propustky_Vsetin_07 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_08 propustky_Vsetin_08 POVOLEN DOWNLOAD
propustky_Vsetin_09 propustky_Vsetin_09 POVOLEN DOWNLOAD

Oprava propustků na trati Vsetín – Velké Karlovice

Typ: Inženýrské stavby
Investor: SŽDC, s.o. – OŘ Olomouc
Termín stavby: 09/2019 – 10/2019

Předmětem prací byla demolice čtyř stávajících propustků z důvodu nevyhovujícího technického stavu a výstavba nových propustků z železobetonových patkových trub DN 800 v km 24,666, 25,589, 25,786 a DN 1000 v km 25,142 na železniční trati v obcích Karolinka a Velké Karlovice. Po odstranění křovin, demontáži kolejového roštu a demolici stávajících propustků byly provedeny železobetonové základy vyztužené KARI sítěmi KY 49 (průměr 8 mm, oka 100x100 mm). Následovalo osazení železobetonových patkových trub, izolace trub a jejich zásyp. Na propustku v km 25,142 byla provedena železobetonová čela na vtoku a výtoku. Na závěr bylo na propustcích na vtokové a výtokové straně provedeno kamenné odláždění, terénní úpravy a zpětná montáž kolejového roštu včetně zřízení bezstykové koleje a podbití.