POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava železničního mostu na trati Milotice n. Opavou – Vrbno p. Pradědem

Typ: Mostní stavby
Investor: PKP CARGO INTERNATIONAL a. s.
Termín stavby: 2020

Předmětem realizace byla lokální stavba bodového charakteru, řešící rekonstrukci stávající železniční mostní konstrukce, která je v nevyhovujícím stavu, v km 3,226 trati Milotice n.Op. - Vrbno p. Pradědem.

Došlo k odbourání ŽB říms a přechodových zdí. Byly vybetonovány římsy nové, které se zakotvily na stávající zdivo. Přechody do trati byly vyřešeny přechodovými zdmi ve tvaru U. Na nové římsy i přechodové zdi bylo osazeno ocelové zábradlí. Došlo k odsunu trasy kabelového žlabu vedoucího na levé straně mostu. Stávající nosné konstrukce mostu zůstala zachována.

Před začátkem výluky bylo zřízeno lešení kolem pilíře a opěry pro provedení sanace a umístěno dopravní značení v oblasti mostu. V rámci sanace došlo k očištění, částečnému hloubkovému přespárování a povrch zdiva byl opatřen hydrofobním nátěrem.