Opravné práce několika mostních objektů TR Čebín – Vlečka Čebín

Typ: Mostní stavby
Investor: PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Termín stavby: 08/2021–11/2021

Jedná se o provedení opravných prací na mostech v km 0,308, km 0,404, km 1,603, km 2,322 a km 2,639 TR Čebín – Vlečky Čebín.

Most km 0,308 - oprava ocelové konstrukce mostu, protinárazové zábrany, nová PKO OK a zábradlí. Otryskání a sanace betonových povrchů říms, kamenné spodní stavby a kamenných kuželů včetně provedení spárování a ochranného nátěru kamenného zdiva. Stažení křídel napříč náspem ocelovými svorníky.

Most km 0,404 – nová PKO zábradlí, otryskání a sanace povrchu kamenných říms, spodní stavby a cihelné klenby včetně ochranného nátěru kamenného a cihelného zdiva. Zajištění trhlin v římsách proti pronikání vody do zdiva.

Most v km 1,603 – odstranění zábradlí, odbourání říms a čelního zdiva mostu, doplnění železničního tělesa a provedení terénních úprav.

Most v km 2,322 – nová PKO ocelové konstrukce mostu, otryskání a sanace povrchu kamenných říms, spodní stavby včetně ochranného nátěru kamenného zdiva. Přizvednutí a spuštění OK mostu, vyčištění a namazání ložisek.

Most v km 2,639 – odstranění zábradlí, otryskání a sanace betonových povrchů říms a křídel. Provedení mostního zábradlí z kompozitních materiálů.

Celková cena díla bez DPH byla 3 180 853,87 Kč