Stranecka_Zhor_02 Stranecka_Zhor_02 POVOLEN DOWNLOAD
Stranecka_Zhor_03 Stranecka_Zhor_03 POVOLEN DOWNLOAD
Stranecka_Zhor_04 Stranecka_Zhor_04 POVOLEN DOWNLOAD

Propustek pod silnicí II/602 Stránecká Zhoř - průtah v km 0,052

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Termín stavby: 06/2019 – 08/2019

Předmětem prací byla demolice stávajícího propustku z důvodu nevyhovujícího technického stavu a výstavba nového propustku z ocelového potrubí – tlamového profilu z profilovaných plechů tl. 3,0 mm v obci Stránecká Zhoř. Po odstranění náletových křovin a demolici stávajícího propustku byly provedena sanace základové spáry. Následovalo vybetonování železobetonových základů vyztužených betonářskou ocelí B500B pro založení propustku a montáž ocelového potrubí tlamového profilu z profilovaných plechů tl. 3,0 mm. Po osazení ocelového potrubí byla vybetonována železobetonová čela na vtoku a výtoku včetně říms. Následovala izolace rubu čel, odvodnění rubu čel a zásyp ocelového potrubí. Na závěr bylo provedeno kamenné odláždění kynety v tubusu a dna na vtoku a výtoku podél čel a terénní úpravy.