POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mostu v Ludgeřovicích

Typ: Mostní stavby
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín stavby: 2020

Mostní objekt byl realizován v roce 1990, nosnou konstrukci tvoří předpjaté nosníky KA 73 délky 15 , šířka NK 11,42 m. My jsme vyměnili mostní svršek a provedli sanaci spodní stavby.

Součástí stavby byla výměna stávající protihlukové stěny na mostě. Spodní stavba je monolitická betonová s železobetonovými úložnými prahy.