Kostelec_02 Kostelec_02 POVOLEN DOWNLOAD
Kostelec_03 Kostelec_03 POVOLEN DOWNLOAD
Kostelec_04 Kostelec_04 POVOLEN DOWNLOAD
Kostelec_05 Kostelec_05 POVOLEN DOWNLOAD
Kostelec_06 Kostelec_06 POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město

Typ: Dopravní stavby
Investor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín stavby: 03/2019 – 04/2019

Předmětem prací byla demolice stávajícího nástupiště z důvodu nevyhovujícího technického stavu a výstavba nového nástupiště typu SUDOP délky 170,0 m na železniční zastávce Kostelec nad Orlicí město. Po demolici stávajícího nástupiště byly osazeny úložné bloky U 95 a nástupištní tvárnice TISCHER B. Následovala montáž opěrné zdi z gabionů délky 40,0 m. Dále byla provedena instalace kabelů pro osvětlení nástupiště a základy pro stožáry, montáž výplňových desek D3 a zásyp nástupiště. Byly provedeny podkladní vrstvy a následně montáž konzolových desek KS 230 Z, pokládka obrub a zámkové dlažby 200x200 mm, tl. 60 mm. Na závěr bylo osazeno zábradlí, bylo namontováno osvětlení nástupiště, informační systém a byly provedeny finální terénní úpravy.