Rekonstrukce silničního mostu přes řeku Odru

Typ: Mostní stavby
Termín stavby: 24/5/2021- 2/11/2021

Silniční most v Ostravě, který vede přes řeku Odru se musel zrekonstruovat. 

Hlavním důvodem rekonstrukce byla kompletní obnova nátěrového systémů na ocelových prvcích mostu, který byl ve špatném stavu, zejména části pod mostovkou. S ohledem na rozsah obnovy nátěru mostu došlo k rozsáhlým pracím na mostě i k rekonstrukci dílčích částí mostu. 

Po celkovém odbourání a dalších oprav povrchu oc. mostovky jsme položili betonové desky v proměnné tloušťce 200-280 mm z betonu C30/37 XF3, XD1. 

Následně jsme provedli pásovou izolace s pečetící vrstvou a vozovkové vrstvy MA 11 IV 40 mm + SMA 11 S 50 mm. Stávající izolace na chodníku byla kompletně otryskána na betonový povrch. 

Protože jsme potřebovali odolný povrch proti opotřebení s protiskluzovou ochranou, zvolili jsme povrch epoxidový. 

Poté jsme vyměnili obě MDZ. U opěry OP 1 je násobný závěr s dilatační schopností 160 mm, u opěry OP 2 je osazen jednoduchý mostní závěr s dilatační schopností 80 mm.

Nakonec jsme provedli sanaci betonových ploch spodní stavby, podhledů konstrukce chodníků a opravili ložiska.