most-D46_02 most-D46_02 POVOLEN DOWNLOAD
most-D46_03 most-D46_03 POVOLEN DOWNLOAD
most-D46_04 most-D46_04 POVOLEN DOWNLOAD

Sanace mostů D46

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín stavby: 06/2019 – 09/2019

Předmětem prací byla sanace stávajícího mostu dálnice D46 v úseku D46-007..1,2 – Brodek u Prostějova a v úseku D46-013a.1,2 v Prostějově z důvodu nevyhovujícího technického stavu.Bylo provedeno otryskání povrchu spodní stavby, dolní části nosné konstrukce a říms tlakovou vodou, ošetření obnažené výztuže a provedení spojovacího můstku, hrubé reprofilace v tl. 50 mm, jemné reprofilace v tl. 20 mm a finální stěrky v tl. 2 mm. Na spodní stavbě byl proveden sjednocující barevný nátěr.