zoo_kozoroh_02 zoo_kozoroh_02 POVOLEN DOWNLOAD
zoo_kozoroh_03 zoo_kozoroh_03 POVOLEN DOWNLOAD

Zoo – výběh kozoroh sibiřský – opěrná zeď

Typ: Inženýrské stavby
Investor: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
Termín stavby: 04/2019 – 05/2019

Předmětem prací byla výstavba nového výběhu pro kozoroha sibiřského v Zoo Olomouc-Svatý Kopeček. Nový výběh spočíval ve vybudování železobetonové opěrné zdi vyztužené betonářskou ocelí B500B a KARI sítěmi KY 50 (průměr 8 mm, oka 150x150 mm). Po zhotovení opěrné zdi byla provedena izolace rubu opěrné zdi, následovalo odvodnění a zásyp rubu opěrné zdi včetně vybudování mlatových chodníků.