Nová parkovací stání, odvodnění, gabionové stěny

Typ: Pozemní stavby
Investor: Obec Město Libavá
Termín stavby: 03/2021 – 07/2021

Provedli jsme kompletní výstavba nových parkovacích stání včetně odvodnění a gabionových stěn.

 Rozsah prací:    

  • Zemní práce
  • Dodávka a montáž gabionových opěrných stěn – 22 m3
  • Provedení dešťové kanalizace – 100 mb
  • Zpevněné plochy z asfaltobetonu – 1.200 m2
  • Zpevněné plochy ze zámkové dlažby – 200 m2
  • Terénní úpravy

Celková cena díla bez DPH činila 4.924.488,- Kč.