POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Nová staniční budova v Dětřichově nad Bystřicí

Typ: Pozemní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace

Nejdříve jsme provedli částečnou demolici staré budovy a po vystavení nové železniční stanice a přemístění zabezpečovacího zařízení se provedla demolice zbytku staré žel. stanice.

Nová staniční budova nabízí i zázemí pro personál zajišťující provozuschopnost dráhy (dopravní kancelář, technologické prostory). 

Cestující mohou využít krytou venkovní čekárnu, vnitřní čekárnu, bezbariérové sociální zařízení a nově zřízená parkovací stání, případně i stojan pro kola.