Nerudovka_2 Nerudovka_2 POVOLEN DOWNLOAD
Nerudovka_3 Nerudovka_3 POVOLEN DOWNLOAD
Nerudovka_4 Nerudovka_4 POVOLEN DOWNLOAD
Nerudovka_5 Nerudovka_5 POVOLEN DOWNLOAD
Nerudovka_6 Nerudovka_6 POVOLEN DOWNLOAD

Oprava fasády budovy SŽDC - Olomouc Nerudova 1

Typ: Pozemní stavby
Investor: SŽDC, s.o. - OŘ Olomouc
Termín stavby: 2016

Oprava fasády domu v památkové zóně statutárního města Olomouce byla provedena na budově sídla SŽDC s.o.  Oblastního ředitelství Olomouc.  Tato budova byla postavena v letech 1926-1929 stavitelem Janem Hublíkem dle projektového návrhu  Dr. Vojtěcha Krcha a od prvopočátku byla sídlem tehdejšího  Ředitelství státních drah. Z dnešního  pohledu  je estetická hodnota budovy  definována její  konstrukcí a celkovou architektonickou koncepcí.
                
V období let 2015-2016 byly provedeny opravné práce na vnější obvodové fasádě tohoto objektu, které plně respektovaly požadavky NPU Olomouc spočívající v požadavku na zachování původního rázu budovy - tj.  břízolitová omítka, zachování členění a všech původních prvků fasády. Na základě výše uvedeného byly pro opravu fasády použity materiály firmy Český Caparol s.r.o., které  v maximální míře splňovaly estetické i technické požadavky kladené na tyto práce. Jedná se konkrétně o minerální strukturální  škrábanou omítku MK Kratzputz 40 s finální povrchovou úpravou fasádní barvou na silikonové bázi Carbosol.  Tato fasádní barva je plněná uhlíkovými vlákny, která zajistí její výrazně vyšší mechanickou odolnost proti vzniku mikrotrhlin a je vysoce propustná pro vodní páry. Při realizaci byl také kladen velký důraz  na restaurování reliéfů, prvků z umělého kamene a svítidel, které jsou taktéž součástí uličních částí fasády.

Celkovým výsledkem opravných prací je návrat k původnímu vzhledu budovy za použití moderních stavebních materiálů a technologií zaručujících dlouhou životnost provedených prací.