POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Parkoviště v areálu Fakultní nemocnice Olomouc

Typ: Pozemní stavby
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc
Termín stavby: 07/2021 – 11/2021

V areálu Fakultní nemocnice Olomouc jsme vybudovali novou parkovací plochu o rozloze 2200 m2, kanalizaci a veřejné osvětlení.

Specifikace rozsahu prací:

  • Zpevněné plochy ze zámkové dlažby = 2200 m2
  • Komunikace z asfaltobetonu = 2280 m2
  • Provedení betonových obrubníků = 1700 mb
  • Retenční nádrž o objemu 41,5 m3 vírovým ventilem 1,2 l / s
  • Odlučovač ropných látek KS-30 SII s dvojitým koalescenčním filtrem
  • Plastové kanalizační potrubí = 69 mb
  • 28 ks stožárů veřejného osvětlení s výložníky
  • 35 ks LED svítidel veřejného osvětlení
  • Náhradní výsadba = 27 ks Javor Acer Rubrum Scanlon

Celková cena díla bez DPH byla 12.689.262,- Kč.

Další informace o stavbě se dozvíte na webu Fakultní nemocnice Olomouc.