20210301_110204 (1) 20210301_110204 (1) POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
20210301_112321i 20210301_112321i POVOLEN DOWNLOAD

Přístavba nového oddělení MŠ Újezd

Typ: Pozemní stavby
Investor: Obec Újezd
Termín stavby: 08/2020 – 2/2021

Jedná se o novostavbu jednopodlažního objektu se sedlovou střechou, kontaktním zateplením, samostatným vytápěním, zdravotechnickými instalacemi a sanitou odpovídající modernímu standardu. Součástí dodávky byla též dřevěná konstrukce přístřešku a zpevněné plochy kolem objektů.

Objekt byl proveden v relativně krátkém termínu a vynikal společnou vůlí realizačního týmu a zástupců investora.