POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce mateřské školy ve Štěpánově

Typ: Pozemní stavby
Investor: Město Štěpánov
Termín stavby: 01/2021 - 09/2021

Součástí rekonstrukce byla i realizace venkovních úprav včetně nových zpevněných ploch (chodníků), osazení odlučovače tuků a realizace nové vertikální plošiny pro přepravu jídla a také osob s omezenou schopností pohybu.

 Rozsah prací:

 • Bourací práce – bourání stávajících podlah vč. podkladních vrstev, příček a části vnitřního zdiva, dveřních zárubní, interiérových oken, skladeb podlah a zdiva v místech nových otvorů; otlučení vnitřních omítek stěn v celém rozsahu
 • Demontáž stávajících jídelních výtahů
 • Demontáž části KZS v místě nové vertikální plošiny
 • Zemní práce v suterénu budovy v souvislosti s ležatou kanalizací
 • Realizace ležaté kanalizace pod podlahou přízemí
 • Hydroizolace v podlahách přízemí – vodorovná hydroizolace s napojením na stávající
 • Nové příčky z cihelných bloků, překlady, zazdívky některých stávajících otvorů
 • Osazení nových kovových zárubní a dveřních křídel
 • Doplnění konstrukcí stropů v místech prostupů zrušených jídelních výtahů – ocelová konstrukce + zabetonování
 • Nová konstrukce výtahové šachty (zdvihací plošiny) – základy, nosné zdivo, pozední věnce, zastřešení, šachetní dveře
 • Dodávka a montáž zdvihací plošiny do nové šachty
 • Nové omítky svislých vnitřních konstrukcí a fasádní omítky výtahové šachty
 • Konstrukce podkladních vrstev nových podlah – tepelné izolace, nové skladby podlahy vč. dilatací
 • Keramické obklady stěn
 • Interiérové malby, magnetické malby
 • Sádrokartonové konstrukce – kazetové podhledy, obklady konstrukcí, akustické panely
 • Finální vrstvy podlah – marmoleum, keramické dlažby, obklady schodišťových stupňů, koberce
 • Stavební úpravy v prostoru krytého venkovního schodiště, nový podhled, nátěry nosných konstrukcí a klempířských prvků
 • Opravy interiérového schodišťového zábradlí; dodávky truhlářských výrobků
 • Nové výplně otvorů v interiéru budovy
 • Vnitřní vertikální žaluzie
 • Realizace stříšek nad vstupy do budovy
 • Vnitřní instalace – vodovod, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika (dodávka a montáž rekuperačních jednotek), silnoproud, slaboproud
 • Oprava části venkovní kanalizace před budovou
 • Realizace nových chodníků ze zámkové dlažby, odvodňovací žlaby; oprava stávající asfaltové plochy; D+M čistících zón
 • Realizace vsakovacích jam dešťové vody, dodávka a montáž odlučovače tuků

 Rekonstrukci jsme realizovali společně s I-THERM, spol. s.r.o.