POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce výpravní budovy v ž.st. Frenštát pod Radhoštěm

Typ: Pozemní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 08/2019 – 09/2020

V obdobných případech se jedná o vymístění (nebo ochránění) sdělovacího a zabezpečovacího systému, úpravy rádiového zařízení a ostatní opatření pro zachování provozu a jeho bezpečnost po celou dobu rekonstrukce, což obdobný projekt nehledě na rozsah prací posouvá do roviny neustálé koordinace požadavků uživatele a zhotovitele.

Vesměs historický ráz byl budově ponechán, byť všechny prvky splňují moderní požadavky na energetickou náročnost, trvanlivost a současný vysoký standart vybavení.

Budova má tedy novou střechu, je kompletně zateplená, výplně oken splňují vysoké požadavky na fyzikálnětechnické vlastnosti. Nové jsou všechny rozvody ústředního topení včetně kotlů a regulace, nové elektro včetně koncových prvků, vzduchotechnika, zdravotechnika včetně zařizovacích předmětů.

Objekt byl proveden v relativně krátkém termínu v požadované kvalitě a přes řadu neočekávaných skutečností se kterými bylo třeba se vypořádat je proveden ke spokojenosti zadavatele stavby.