POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice

Typ: Pozemní stavby
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 11/2019 - 08/2021

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice byla zahájena v listopadu 2019, trvala téměř 2 roky a letos koncem srpna byla dokončena, předána investorovi a uvedena do zkušebního provozu. Celkové náklady na rekonstrukci činily 47.3 mil. Kč.

Záměrem rekonstrukce bylo upravit budovu současným provozním potřebám a zároveň jí vrátit původní vzhled, který jsme znali z dochovaných fotografií z roku 1908.

Rekonstrukce však nebyla jednoduchá. Na začátku byla zpracována realizační projektová dokumentace, ale po odkrytí konstrukcí nás čekalo mnoho překvapení, průběžně vznikaly nové požadavky a následovalo mnoho změn. Jak jsme stavbu rozjeli, přišel Covid-19 a s ním nedostatek pracovníků, problémy s ubytováním a následné zdražování materiálů a služeb.

Vše se nakonec podařilo včas zvládnout a jedna z nejvýznamnějších staveb letošního roku v oblasti nádražních budov na Moravě je dokončena.