POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Úspora energie - Hodolanská 32, Olomouc

Typ: Pozemní stavby
Investor: Milan Bartoň, Hybešova 1225/26, Olomouc
Termín stavby: 03/2013 – 09/2013

Zateplení čtyřpodlažní budovy spojené s provedením nových vyzdívek meziokenních vložek, výměnou veškerých obvodových prvků a zateplením střechy s provedením nového střešního pláště a klempířských prvků.

S důrazem na co nejkratší provedení a tím zatížení uživatelů administrativní budovy.