Zpevněné plochy a komunikace, rozšíření parkoviště v areálu M.L.S. II

Typ: Pozemní stavby
Investor: M.L.S. Holice, spol. s r.o.
Termín stavby: 07/2021 – 09/2021

Provedli jsme kompletní výstavbu nových parkovacích stání včetně odvodnění a vsakovací jímky. 

Rozsah prací:

  • Zemní práce
  • Dodávka a montáž vsakovacího tělesa – 20 x 2,4 x 0,4 m
  • Provedení dešťové kanalizace
  • Zpevněné plochy z betonové dlažby, včetně obrubníků – 1200 m2
  • Terénní úpravy

 Celková cena díla bez DPH činila 2.395.000,- Kč