Projektová a inženýrská činnost

Ve spolupráci s projekčním  střediskem Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  zabezpečujeme  v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost všech typů dopravních a pozemních staveb. Pro soukromé investory zajišťujeme  vypracování projektové dokumentace včetně poradenství -  od projektového záměru až k zajištění stavebního povolení.