Realizované stavby

Revitalizace návsi obce Horní Lhota

Investor: Obec Horní Lhota

Revitalizace části návsi - úprava ploch, chodníků, terénní a sadové úpravy, osazení mobiliářem. Cílem bylo vytvořit atraktivní prostory ke krátkodobé rekreaci a setkávání obyvatel obce. Více


Úspora energie - Hodolanská 32, Olomouc

Investor: Milan Bartoň, Hybešova 1225/26, Olomouc

Pozemní stavby – zateplení čtyřpodlažní budovy spojené s provedením nových vyzdívek meziokenních vložek, výměnou veškerých obvodových prvků a zateplením střechy s provedením nového střešního pláště a klempířských prvků. Více


První
12 13 14 15 16
Poslední