Realizované stavby

Palachovo náměstí, Olomouc

Investor: Statutární město Olomouc

Dopravní stavby – opravné práce. Oprava komunikace ze žulové dlažby a chodníků ze žulových desek. Provedení veřejného osvětlení a nové výsadby zeleně. Více


Terminal OIL Hořovice

Investor: Terminal OIL Hořovice a.s.

Sanace železničního spodku s vyztuženou separační geotextílií a následnou výměna štěrkového lože. Více


První
12 13 14 15 16
Poslední