POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava staničních kolejí v žst. Kunovice

Typ: Dopravní stavby
Investor: Správa železnic, s.o. – OŘ Zlín
Termín stavby: říjen 2020

Nový kolejový rošt byl zřízen z nových kolejnic tvaru 49E1 délky 75 metrů na nově vložených užitých  betonových vystrojených pražcích SB6.

Po montáži roštu jsme provedli zaměření APK pro ASP, byl dosypán štěrk, proběhlo podbití koleje a kontrolní zaměření APK, nově byla zřízená BK koleje.