POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava železničního přejezdu do průmyslové zóny Nošovice je hotová!

Divize kolejových staveb provedla opravu železničního svršku v délce 25 m, upevnění kolejnic k pražcům a vyměnila stávající pryžovou přejezdovou konstrukci za bezpražcovou přejezdovou konstrukci. Následně se opravila komunikace a chodníky.

Stavba byla realizována pro Správu silnic Moravskoslezského kraje.