POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok

Typ: Liniová dopravní stavba
Investor: Statutární město Olomouc
Termín stavby: listopad 2020

Byla provedena celková rekonstrukce mostní konstrukce včetně provedení nového železničního spodku a svršku. Proběhla demontáž tramvajových kolejí v ose.


Celková délka koleje je 2 x 83,5m, z toho bude v novém stavu 2 x 20,5 m pevné jízdní dráhy na mostní konstrukci.